Přehled nejlepších prací studentů školy

Číslo práce / Název práce

Vypracoval

Datum

Třída

Prchal Lukáš

4.4.2009

1.T

Prchal Lukáš

10.4.2009

1.

Prchal Lukáš

19.5.2009

1.

Sedlák Tomáš

15.1.2009

2.

Polák Jakub

3.6.2010

1.

Slabý Jindřich

16.5.2009

2.M

Bázler Jan

4.3.2010

Soukup Tomáš

5.5.2010

Rybnikár Michal

25.4.2010

Rybnikár Michal

18.5.2010

2.T

č.12 – Měření odchylek polotovarů

Tomáš Soukup

2.T

Miloš Šedivý

1.T

Polák Jakub

21.3.2011

2.M

Sedlák Tomáš

11.1.2011

2.T

Stoklásek Jiří

19.11.2010

2.T

Mašovský

29.11.2011

4.MS

Mašovský

10.1.2012

4.MS

Sedlák Tomáš

11.4.2011

4.MS

Holeček Marek

20.4.2014

4.M

Štráchal

15.9.2012

4.M

Mašovský

10.10.2013

4.MS

Kotek Jakub

13.3.2014

4.MS