Škola získala dotaci z IROP ITO PMO dotaci na projekt „ISŠT Mělník: učebny pohonů a jejich využití v obráběcích strojích“

Výše dotace činí 11 906 841,60 Kč, vlastní prostředky zřizovatele na spolufinancování  pak minimálně 1 322 982,40 Kč

V rámci projektu dojde k:

– modernizaci dvou učeben odborného výcviku elektro a jejich vybavení učebními pomůckami

– vybudování nové obrobny a její vybavení moderními obráběcími stroji včetně CNC strojů,     cvičných frézek a počítačů pro jejich programování

– zajištění bezbariérovosti objektu školy vybudováním dvou výtahů a dopravní plošiny

– zajištění kvalitního přístupu k internetu ve všech prostorách školy

– zabezpečení modernizovaných prostor školy