K Učilišti 2566, 276 01 Mělník

ID DS: fsdxh7k

IČO: 00640930     DIČ: CZ00640930     IZO: 000640930

Sekretariát: 

Věra Pillerová  pillerova@isstechn.cz

Tel: 315 627 267    315 627 234

skola@isstechn.cz

Adresy pedagogických pracovníků najdete zde 

Vaše dotazy, názory a zprávy nám můžete posílat e-mailem na adresy: 

Ředitel školy:

Mgr. Vladimír Wasyliw

reditel@isstechn.cz , wasyliw@isstechn.cz

tel.:  720 967 202

Zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku:

Mgr. Gabriela Koudelková 

koudelkova@isstechn.cz

tel.: 720 053 127, 315 559 629

Zástupce ředitele pro technické předměty a odborný výcviku:

Ing. Milan Hlávka

hlavka@isstechn.cz

Vedoucí učitel odborného výcviku – elektro:

Josef Šulc

sulc.josef@isstechn.czelektrodilny@isstechn.cz

tel.: 774 191 984, 315 559 632

Vedoucí učitel odborného výcviku – strojní:

Milan Lávko

lavko@isstechn.cz

Výchovné a kariérové poradenství:

Mgr. et Mgr. Hana Anna Pavlíková

pavlikova@isstechn.cz

tel.: 602 251 541, 315 559 621

Koordinátor spolupráce se zaměstnavateli:

Ing. Pavla Vávrová

vavrova@isstechn.cz

tel.: 607 047 424

Školní metodik prevence:

Ing. Miloslav Čáp

cap@isstechn.cz

Vedoucí ekonomického oddělení:

Ing. Lucie Hyková

hykova@isstechn.cz

tel.: 607 046 980

Vedoucí hospodářského úseku:

Jana Tiševa Soare

tiseva@isstechn.cz

tel.: 777 872 995

Koordinátor doplňkové činnosti:

Lenka Fantová

fantova@isstechn.cz

tel.: 602 460 178

Pověřenec GDPR a VOS:

fiser@isstechn.cz

tel.: 732 944 997