Ředitel školy: 

Mgr. Vladimír Wasyliw

 wasyliw@isstechn.cz

Zástupce ředitele pro teoretickou výuku: 

Mgr. Gabriela Koudelková

koudelkova@isstechn.cz

Zástupce ředitele pro teoretické předměty a odborný výcvik:

Ing. Milan Hlávka

hlavka@isstechn.cz

Vedoucí učitel odborného výcviku elektro:

Josef Šulc

sulc@isstechn.cz

Vedoucí učitel odborného výcvik strojní:

Milan Lávko 

lavko@isstechn.cz

Všeobecné předměty:

Mgr. Jakub Turek

Kateřina Chudá

chuda@isstechn.cz

Mgr. Tereza Karellová

karellova@isstechn.cz

Mgr. Radim Kašpar

kaspar@isstechn.cz

Mgr. Martin Šnajdr

snajdr@isstechn.cz

Ing. Jiří Kvasnička

kvasnicka@isstechn.cz

Mgr. et Mgr. Hana Anna Pavlíková

pavlikova@isstechn.cz

Mgr. Lukáš Pomezný

pomezny@isstechn.cz

Mgr. Břetislav Vojík

vojik@isstechn.cz

PaedDr. Eliška Malinová

malinova@isstechn.cz

Věra Holušková

holuskova@isstechn.cz

Mgr. Bc. Michal Svoboda Dis.

svoboda@isstechn.cz

Bc. Ivona Baťková

batkova@isstechn.cz

Ing. Klára Černá, MSc.

cerna@isstechn.cz

Mgr. Marcela Marková

markova@isstechn.cz

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D

neuwirth@isstechn.cz

Ing. Michal Tesař

tesar@isstechn.cz

Odborné předměty:

Ing. Sára Bezková

bezkova@isstechn.cz

Ing. Miloslav Čáp

cap@isstechn.cz

Jaroslav Fišer

fiser@isstechn.cz

Ing. Martin Hunčovský

huncovsky@isstechn.cz

Ing. Jana Krausová

krausova@isstechn.cz

Ing. František Moravec

moravec@isstechn.cz

Ing. Štěpánka Ondrůšková

ondruskova@isstechn.cz

Ing. Marcel Srb

srb@isstechn.cz

Ing. Bohuslav Štolba

stolba@isstechn.cz

Ing. Jiří Voves

voves@isstechn.cz

Ing. Pavla Vávrová

vavrova@isstechn.cz

Mgr. Oldřich Veselý

Mgr. Jana Vlková, MBA, LL.M

vlkova@isstechn.cz

Ing. Zdeněk Murdžák

murdzak@isstechn.cz

Ing. Pavel Rosenlacher, Ph.D

rosenlacher@isstechn.cz

Ing. Josef Stieranka

stieranka@isstechn.cz

Technolog svařování:

Ondřej Borovička

borovicka@isstechn.cz

Odborný výcvik:

Martin Běloch

beloch@isstechn.cz

Tomáš Thun

thun@isstechn.cz

Jiří Korous

Aleš Hlaváček

Bc. Miroslav Kubíček

kubicek@isstechn.cz

Jan Beránek

beranek@isstechn.cz

Tomáš Šolín

solin@isstechn.cz

Lukáš Zemanec