Seznam titulů české a světové literatury k profilové ústní zkoušce z ČJ ve šk. r. 2023-24 + kritéria pro tvorbu žákovského seznamu – ke stažení

Hodnotící kritéria profilové maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury –písemná práce –ke stažení

Hodnotící kritéria profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka – písemná práce – ke stažení

Seznam maturitních témat z AJ – ústní profilová zkouška 2024 – ke stažení

Seznam maturitních témat z NJ – ústní profilová zkouška 2024 – ke stažení