– Stanovení profilových zkoušek pro maturitní zkoušky 2022/2023  – Word či PDF

– Seznam titulů české a světové literatury k profilové ústní zkoušce z ČJ ve šk. r. 2022/2023 – Word či PDF

– Hodnotící kritéria profilové maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury – PÍSEMNÁ PRÁCE – Word či PDF

– Seznam maturitních témat anglického jazyka –profilová ÚZ pro rok 2022/2023 – Word či PDF

– Hodnotící kritéria profilové maturitní zkoušky z Cizího jazyka – PÍSEMNÁ PRÁCE – Ke stažení – Word či PDF