Kód oboru: 63-41-M/01

Určeno pro hochy a dívky

Délka přípravy: 4 roky


Požadavky: úspěšně zakončení 9.třídy ZŠ, zájem o zvolený obor


Charakteristika: čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou


Profil absolventa:

Studenty vedeme na naší škole tak, aby: měli teoretické i praktické znalosti z odborných ekonomických předmětů podpořené zkušenostmi z praxí v partnerských firmách , získali certifikát v účetním programu, který využívají různé podnikatelské subjekty včetně řady firem v našem regionu , aktivně používali dva cizí jazyky, získali podporu pro získání mezinárodně uznávaného certifikátu z anglického jazyka, měli právní vědomí především v oblastech obchodního a pracovního práva, měli znalosti metod směřujících k prosperitě firmy , orientovali se v základech strojírenských a elektrotechnických oborů, ovládali informační a komunikační technologie, měli znalosti z všeobecných předmětů v rozsahu umožňujícím terciální vzdělávání.   

 Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní na trhu práce především jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích ve výrobní a obchodní činnosti strojírenského nebo elektrotechnického zaměření.  Složením maturitní zkoušky získá odborné vzdělání, které mu umožní pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách ekonomického nebo technického charakteru. Absolvent bude mít předpoklady rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

S ohledem na uplatnění absolventů je nedílnou součástí studia praktická část výuky, která zahrnuje: exkurze do výrobních a obchodních firem, státních úřadů a bank v našem městě a jeho okolí, praxe v obchodních, výrobních firmách nebo v ekonomickém oddělení naší školy, výuku účetnictví v účetním programu tak, aby ihned po ukončení studia mohli ve svém podnikání nebo pro svého zaměstnavatele zpracovávat účetnictví, účast na veletrzích fiktivních firem, projektové dny, přednášky odborníků z praxe, ekonomické soutěže, soutěž v účetnictví, soutěž v PEK .

Účastí v soutěžích si studenti prakticky ověří své teoretické znalosti, naučí se prezentovat výsledky své práce, přijímat hodnocení výsledků své práce a obhajovat své postoje. 

Výsledky vzdělávání v cizích jazycích zlepšují cizojazyčné výměnné praxe v rámci programu Leonardo a spolupráce školy s testovacím centrem pro mezinárodní zkoušku z všeobecné i obchodní angličtiny. 

Pro výuku využíváme dvě počítačové učebny a v kmenových třídách projektory a interaktivní tabule.

 

Způsob ukončení vzdělávání:

Vzdělávání v tomto vzdělávacím programu vede k dosažení středního vzdělání s maturitou a ukončuje se jednotnou maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je maturitní vysvědčení. Žák může konat maturitní zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.  Účelem maturitní zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených školním vzdělávacím programem, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí, dovedností a postojů žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání nebo odborných činností.  Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí Školským zákonem a Vyhláškou o ukončování studia ve středních školách.