Elektro, digitalizace, automatizace
Kombinovaný čtyřletý maturitní obor zakončený maturitní zkouškou
 s možností získat výuční list po 3. ročníku, vyučovaný podle RVP

26-52-H/01 Elektromechanik pro stroje a přístroje a 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik.

 

Cílem oboru je připravit žáky na pracovní uplatnění v různých typech profesí v oboru elektro.

 

Absolventi umí navrhovat a tvořit  elektronické obvody, které dokáží sestavit do složitějších automatizovaných systémů. Ovládají digitální technologie a jejich využití v praxi.

 

Absolventi najdou uplatnění při práci s moderním elektrickým zařízením z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, zabezpečovací a kamerové techniky či při programování řídících systémů. 

 

Mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Obvykle pokračují v elektro oborech, často však i v oborech informatiky   a výpočetní techniky nebo ekonomiky.

 

V průběhu studia se seznámí i se základy robotiky, jež si vyzkouší při ovládání a programování  průmyslového robota.

 

Externí odborný výcvik a odborná praxe  našich žáků probíhá na špičkových pracovištích partnerských společností.