Stránky jsou certifikovány společností idatabaze.cz

Naše Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace zřízená Středočeským krajem, poskytuje střední vzdělání v souladu s platnými zákony bezplatně.

V září 2023 oslavila škola již 73. výročí své existence. Za tuto poměrně dlouhou dobu prošla složitým vývojem a vychovala mnoho výborných absolventů jak učebních tak maturitních oborů. Také mnoho sportovců se učilo na naší škole, určitě je na místě připomenout olympijského medailisty Ruda Kraje, či cyklokrosaře Jirku Pospíšila. Jsem přesvědčený, že i v  dalších letech naše škola bude produkovat spoustu technických odborníků a odbornic, které naše společnost tak nutně potřebuje.

Zajišťujeme nejen teoretickou a praktickou výuku v našem zařízení, ale dáváme našim žákům i možnost procházet praxí na pracovištích našich partnerských firem jako je např. Erwin Junker na Mělníku či Continetal v Brandýse nad Labem a dalších firem a společností. Samozřejmostí je zajištění stravování. Žákům kterým činí potíže každodenní dojíždění, zajišťujeme i ubytování v ubytovacím zařízení SPŠSt nedaleko naší školy, kde se pod dohledem kvalifikovaných vychovatelů mohou věnovat různým zájmovým a sportovním činnostem.

Disponujeme sborem zkušených a odborně zdatných pedagogů, kteří se snaží maximální měrou přispívat k odbornému i morálnímu růstu našich žáků. Není naším cílem vzdělávat žáky, kteří nemají zájem o docházku do školy, nebo nemají chuť svému vzdělávání něco obětovat.

Produkujeme takové absolventy, kteří se budou ve svém oboru dobře orientovat, budou umět se rychle začlenit do pracovního procesu a budou schopni se pružně přizpůsobovat měnícím se podmínkám a požadavkům kladeným na ně v praxi. Naše škola se snaží všem absolventům základních škol po ukončení povinné školní docházky nabízet co nejširší možnost vzdělávání v různých oborech – od učebních oborů zakončených získáním výučního listu až po studijní obory zakončené maturitní zkouškou. V rámci možností limitovaných platnými zákony se snažíme pružně reagovat na měnící se situaci na trhu práce.

Spolupracujeme s Úřadem práce při uspokojování poptávky rodičů a jejich dětí po střední odborném nebo úplném středním odborném vzdělávání.

Co nabízíme :

– bezplatné vzdělání na střední škole s dlouholetou tradicí v uvedených oborech zde

– zajištění všech částí vzdělávacího procesu v jediném areálu

– stravování v areálu školy 

– zajistíme ubytování pro žáky

– dobrou dosažnost z celého regionu

– výuku odborného výcviku od 2.ročníku na firmách

– výuku výpočetní techniky

– kvalitní zázemí pro TV a sport

– možnost zapůjčení učebnic