Kód oboru: 63-41-M/01

Určeno pro hochy a dívky

Délka přípravy: 4 roky

Požadavky: úspěšně zakončení 9.třídy ZŠ, zájem o zvolený obor

Charakteristika: čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

– Cílem je připravit absolventy na pracovní uplatnění v různých typech sportovních organizací, od velkých společností po malé kluby.


– Absolventi se uplatní například v oblasti ekonomiky a administrativy klubu, budou připraveni pro činnost manažerů sportovních klubů a firem zabývajících se sportovním zboží a službami, vedoucích mužstev, trenérů, rozhodčích a dalších sportovních činovníků. 


– Žáci získají základní znalosti somatologie, fyzioterapie, sportovní psychologie i sportovní masáže. Mají možnost v rámci výuky získat sportovní trenérskou licenci a licenci rozhodčího.


– Čeká je též praktická výuka formou fiktivního sportovního klubu, v němž si prakticky procvičí veškeré činnosti potřebné pro fungování sportovního klubu, které pak prezentují na veletrzích.


– Není důležitá sportovní výkonnost, ale obecný zájem o sport. Obor je zaměřen na žáky, kteří chtějí svou budoucnost spojit se sportem.


– Školní rozvrh je přizpůsoben činnosti Sportovního centra mládeže.


– Možnost složení státní zkoušky z psaní na klávesnici (z předmětu PEK – Písemná a elektronická komunikace)

Škola je součástí SCH-Mělník centra Mělník

Škola je součástí SCH-Mělník centra Mělník

– Poskytuje kvalitní sportovní zázemí pro sportovní přípravu

– Více než 10 let spolupráce s házenkářskými kluby a ČSH

– Tělesnou výchovu učí kvalifikovaní trenéři házené – zaměřují se na všeobecnou sportovní přípravu

– Možnost využití i pro další sporty mimo házenou

– Přizpůsobuje rozvrh výuky tréninkovým potřebám

– Maturitní obor Ekonomika a podnikání je zaměřen na sportovní management – možnost uplatnění ve sportu i mimo aktivní kariéru

– Individuální přístup pedagogů v případě odůvodněné absence (soustředění, reprezentace apod.)

– Zajišťuje ubytování pro žáky ze vzdálenějších míst