K Učilišti 2566, 276 01 Mělník
+420 315 627 234, +420 315 627 267
reditel@isstechn.cz , pillerova@isstechn.cz
ISŠT Mělník, příspěvková organizace

Dne 25.4.2019 se od 16:00 uskuteční třídní schůzky

Ve stredu 17.4.2019 se doučování z anglického jazyka nekoná.Poslední doučovací hodina AJ

se bude konat v učebně 10, dne 24.4.2019 od 15hod.

Těším se na Vás          Ing. Pavla Vávrová

Změna rozvrhu u dálkového studia ode dne  19.03.2019 – 2.pololetí 

Změna  výuky u dálkového studia – 

18.4.2019 ve čtvrtek se přesouvá na středu 17.4.2019 

– 17.4.2019 – 1,2 hodinu je SRJ zrušena

25.4.2019 ve čtvrtek se posouvá na pondělí 29.4.2019

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení se podávají pro všechny obory a všechny formy studia nejpozději do 1.března 2019 osobně v kanceláři ředitele, doporučeně poštou nebo je také možno vhodit do poštovní schránky umístěné u vchodu do školy určeného pro zaměstnance (boční vchod do školy). 

Další informace naleznete v odkazu: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Možnost pro žáky: Kurz k získání řidičského oprávnění B (osobní automobil). Předběžné přihlášky si můžete vyzvednout přímo v sekretariátu školy. Další informace naleznete zde v odkazu: Autoškola  kurz.