Integrovaná střední škola technická Mělník, K Učilišti 2566
+420 315 627 234, +420 315 627 267
reditel@isstechn.cz , pillerova@isstechn.cz
banner3_2018_2019

OMLUVA

Omlouváme se rodičům za některá nedorozumění, která vznikla při úhradě plateb. Zavádění nového systému placení se neobešlo bez komplikací, které byly způsobeny zejména špatným předáváním informací. 

Pro identifikaci platby je nezbytné uvádět jako specifický symbol evidenční číslo žáka. Toto číslo žáci obdrží od třídních učitelů, nebo jej najdou v evidenci systému Bakaláři, do kterého se přihlásí přes školní webové stránky svými přihlašovacími údaji.

Dále je nutné uvést variabilní symbol platby, který udává její účel. Hlavní variabilní symboly najdete v informaci níže, další symboly pro nákup konkrétních učebnic obdrží žáci od třídních učitelů, příp. vyučujících daného předmětu.

Prosíme rodiče, aby pokud je to možné, využívali bezhotovostní platby

Zjednoduší tak platbu škole i sobě.

Zkušební provoz školní kuchyně

Za podpory Středočeského kraje se nám podařilo zrekonstruovat a vybavit naši školní kuchyni tak, abychom mohli pro naše žáky a pedagogy po dlouhých letech dovážení stravy zase vařit sami.

Zkušební provoz zahájíme v úterý 3. 9. 

Žáci vyšších ročníků a zaměstnanci si mohou obědy objednávat tak, jak byli zvyklí, tedy přes objednávkový formulář na webových stránkách školy www.isstechn.cz.

Žáci prvních ročníků si do té doby, než dostanou přístup do objednávkového systému, budou objednávat písemně na týdenním formuláři. Formulář dostanou od svých třídních učitelů, případně v sekretariátu školy, kam ho také vyplněný odevzdají.

Cena oběda pro žáky je 30 Kč. Platba je možná bezhotovostně na účet školy 9231171/0100, variabilní symbol – 101, specifický symbol – evidenční číslo žáka (obdrží od třídních učitelů). Případně je vhodné do poznámky pro příjemce uvést pro kontrolu jméno žáka. Zjednoduší to dohledání plateb. Samozřejmě je možné vložit na účet vyšší kredit, ze kterého budou částky za odebrané obědy odečítány.

Přejeme všem 

DOBROU CHUŤ

Školní platby – informace

Všechny školní platby se provádějí přes pokladnu školy.

 Bezhotovostně na účet školy

Hotově v pokladně školy – pouze v pokladních hodinách

Číslo účtu školy: 9231171/0100

Variabilní symboly pro společné platby:

Účel platby

Variabilní symbol

Částka

Obědy

101

30 Kč/ks

Poplatek za kopírování 

201

100 Kč (na celý rok)

Třídní fond

202

100 Kč

Karta ISIC

203

290 Kč

Půjčovné za učebnice

301

Částku sdělí třídní učitel

Seznamovací kurz 1. ročníků

401

650 Kč

Pro případné další platby (nákup učebnic, akce školy atd.) sdělí variabilní symbol a částku třídní učitel.

Na všech platbách uvádějte jako specifický symbol = evidenční číslo žáka. Toto číslo žáci obdrží od svých třídních učitelů a bude uloženo v evidenčním systému Bakaláři. Dále je vhodné do poznámky pro příjemce uvést pro kontrolu jméno žáka. Zjednoduší to dohledání plateb.

Platba na Sportcentrum, ze kterého se hradí sportovní aktivity žáků školy, se provádí přímo na účet Školního sportovního klubu č. 107-1353010217/0100, variabilní symbol 901, specifický symbol = evidenční číslo žáka. Poplatek na Sportcentrum činí 100 Kč na celý školní rok.

Kontakty

Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace

K Učilišti 2566, 276 01

ID DS: fsdxh7k

IČO: 00640930   DI4: CZ00640930 IZO:000640930

Kontakt: 315 627 234, 315 627 267

Zřizovatelem je Středočesky kraj