Předávání maturitních vysvědčení a výučních listů

Instrukce pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ

Informace ohledně mimořádného termínu MZ a podzimního termínu

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení

Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení

Informační schůzka pro nové žáky a jejich rodiče se uskuteční dne 24. 6. 2021 od 16:00 v budově školy. Schůzka se týká uchazečů, kteří odevzdají zápisový lístek a přijatých žáků nástavbového studia.

 

Uchazeči, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou podat žádost o vydání nového rozhodnutí. V pořadí umístění v přijímacím pohovoru budou přijati na místa uchazečů, kteří neodevzdají zápisový lístek.

 

Uchazeči, kteří nebyli přijati z důvodů nesplnění kritérií, mohou podat odvolání do 3 dnů od doručení. V odvolacím řízení může být zohledněna komplikovaná situace z důvodů distanční výuky apod

Informace k přijímacím zkouškám a pohovorům

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu žáků hledáme nové kolegy pro výuku všeobecných i odborných předmětů i učitele odborného výcviku. Bližší informace v sekci "Kariéra"