Provoz ve školní jídelně ve školním roce 2022/2023

Objednávání stravy:

• Objednávání stravy probíhá přes elektronický systém školy – odkaz na webových stránkách školy.

• Pro objednání musí mít žák aktivní ISIC kartu (žáci 1. a 2. ročníků, ostatní dobrovolně) nebo čip. ISIC kartu si žáci objednávají v sekretariátu školy. Čipy si mohou zakoupit v kanceláři hospodářské správy. Cena čipu je 100 Kč. Čipy z loňského roku jsou neplatné, žáci je mohou vrátit v kanceláři hospodářské správy oproti vrácení zaplacené zálohy 50 Kč.

• Současně s vydáním ISIC karty nebo čipu obdrží žák přihlašovací údaje do stravovacího systému školy. Po přihlášení do systému může žák provádět objednávky, případně objednávky upravovat či rušit.

• Objednání probíhá nejpozději do 13:00 hodin předchozího pracovního dne.

Platba:

• Pro objednání stravy je nutné mít na účtu žáka dostatečný zůstatek, jinak systém objednávku neumožní.

 

Platbu je možné uskutečnit:

– bezhotovostním převodem na účet školy – číslo účtu 9231171/0100, variabilní symbol – 101, specifický symbol – ID žáka, poznámka – jméno žáka
o v hotovosti v pokladních hodinách v pokladně školy

– Případné vrácení zůstatků se provádí na základě písemné žádosti žáka, u nezletilých žáků jeho zákonného zástupce, přednostně bezhotovostním převodem.

– Žák, který přestává být žákem školy, je povinen si o vyplacení zůstatku požádat do doby ukončení svého působení na škole. Nevyzvednuté zůstatky budou převedeny do pokladny školy.

 

Cena oběda:

• S ohledem na zvýšení cen potravin je cena oběda pro žáky od září 2022 stanovena na 42 Kč

• V souvislosti s dalším vývojem cen může dojít v průběhu školního roku k úpravě, o které budou strávníci předem informováni.