Pověřenec školy pro ochranu osobních údajů: Jaroslav Fišer

Email: fiser@isstechn.cz    Tel: 732 944 997

Pověřená osobaa pro ochranu osobních údajů vykonává zejména tyto úkoly:

a) poskytování informací a poradenství správců nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů.

b) monitorování souladu s tímto nařízením, dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi, včetně rozdělení odpovědnosti zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících autorů.

c) poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,a monitorování jeho uplatňování podle článku 35.

d) spolupráce s dozorovým úřadem (ÚOOÚ)

e) působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace podle článku 36, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.