Na svou třítýdenní odbornou stáž v rámci projektu Erasmus+ vyjelo začátkem března dvacet
studentů ISŠT Mělník do maďarského hlavního města Budapešti.
Dvě desítky studentů maturitních oborů Mechanik elektrotechnik, Mechanik strojů a zařízení a
Ekonomika a podnikání spolu se dvěma učiteli vyrazilo počátkem března do maďarského
hlavního města Budapešti. Na třítýdenní odbornou stáž, která byla součástí jejich povinné
školní praxe, tam byli vysláni v rámci projektu Erasmus+, akce KA102 Mobility žáků v odborném
vzdělávání.

Skupina stážistů získávala v průběhu tří týdnů své první pracovní zkušenosti na celkem sedmi odborných pracovištích. Žáci elektrotechnici pracovali v elektrotechnických firmách zabývajících se výrobou silnoproudých zařízení, návrhem, montáží a distribucí elektronických komponent, např. signalizačním zařízením v zbrojním průmyslu, zařízením na měření radiace, či návrhem a realizací domovních instalací. Žáci oboru Mechanik strojů a navštěvovali firmu zaměřující se na zbrojní průmysl. Pracovali na CNC strojích. Vyráběli, pilovali obrobky, vrtali a kontrolovali závity apod., nebo si vyzkoušeli práci v provozu kalení oceli, výroby nástrojů (ruční a strojní kalení součástek). Ekonomové si zas vyzkoušeli práci v logistickém centru, personální agentuře a společnosti zabývající se obchodem s elektrickou energií.


Obsahová náplň odborné praxe všech žáků byla dojednána s pracovišti v souladu s Evropským systémem kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, tzv. ECVET, díky čemuž se podařilo zajistit vysokou kvalitu pracovní náplně. Žáci byli na konci své praxe hodnoceni svými mentory, kteří byli s prací a fungováním frekventantů nadmíru spokojeni. Účastníci obdrželi certifikát Europass Mobility, tedy doklad potvrzující získané profesní zkušenosti, odbornou kvalifikaci a jazykové kompetence, díky němuž mohou být atraktivnější pro potenciální zaměstnavatele ve všech státech EU.


Nezanedbatelným přínosem stáže byla také nutnost domluvit se v cizím prostředí. Jazykem stáže byla angličtina, kterou studenti komunikovali nejen se svými odbornými mentory v jednotlivých firmách, ale také v běžných každodenních situacích. Ukázalo se, že všichni studenti již dosahují jazykové úrovně minimálně B1 podle evropského referenčního rámce, tedy úrovně maturantů na střední odborné škole. Skupina si díky projektu v praxi ověřila, že už se se svou znalostí angličtiny v životě ani ve své budoucí profesi neztratí.


Během mobility jsme nezapomněli ani na kulturní program. O víkendech mezi pracovními týdny jsme si prošli nejzajímavější kulturní a historické památky historické části Budína i modernější Pešti. Viděli jsme Budínský hrad, Matyášův chrám s Rybářskou baštou, Sochu svobody/Citadelu na Gellértově vrchu, projeli jsme se historickou linkou metra M1 na náměstí Hrdinů s památníkem Milénia a k Městskému parku s hradem Vajdahunyad. První sobotu jsme se podívali do akvária – terária Tropicárium. Skupina objevovala krásy Budapešti také ve volném čase po práci. Oblíbené byly procházky podél Dunaje kolem Řetězového mostu, budov parlamentu a Národní galerie až k Markétinu ostrovu. Přes víkend si žáci udělali výlet k maďarskému moři, Balatonu. Třítýdenní program jsme ukončili večerní návštěvou vodního parku, kde jsme si všichni zaslouženě odpočinuli a nasbírali novou sílu na cestu zpět na Mělník. 


Odborná stáž v Budapešti nepochybně přispěla k profesnímu i osobnímu růstu všech účastníků

.

 „Sdělení vyjadřuje pouze názor autora a NA a Komise neodpovídá za uvedené informace.“