– Školní normativ pro technickou dokumentaci 2008/2009 .doc

– Razítko na výkresy.doc

– Titulní list – Laboratorní práce.doc

– Formulář technologického postupu.doc

– Kreslení šroubových spojů

– Barevné značení oceli

– Značení drsnosti povrchu

– Přehled norem ČSN

– Lícování

– Pravidla kódování

– Pravidla zobrazování

– Řezy a průřezy

– Psychometrická tabulka

– Lamelová spojka

– Kotoučová spojka

– Kotoučová spojka – Výkres 2.D (nutno prohlížecí program!)

– Střižný nástroj – projekt

– Výkres střižného nástroje

– Výkres vystřižené podložky