Klasifikační řád ČL. 1

 

Tento klasifikační řád (dále též KŘ) je vydáván jako závazná norma Integrované střední školy technické (dále též ISŠT Mělník, příspěvková organizace)

 

 Úvodní část §1

Účelem klasifikačního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro výchovu a vzdělávání žáků (dále jen studentům) ISŠT Mělník, příspěvková organizace. K tomuto účelu musí směřovat též snaha všech zaměstnanců školy.

Tento klasifikační řád je interním předpisem ISŠT Mělník, příspěvkové organizace, jehož respektování a dodržování je závažné a povinné bez výjimky pro všechny pedagogické pracovníky školy.

Klasifikační řád byl zpracován na základě zákona č. 561/2004, vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb., resp. 374/2006 Sb. vyhlášky č. 73/2005 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 

– Dodatek č. 1 ke klasifikačnímu řádu ISŠT Mělník – PDF

– Klasifikační řád 2022 v plném znění – PDF