K Učilišti 2566 Mělník, 276 01
+420 315 627 234
reditel@isstechn.cz , pillerova@isstechn.cz

O škole

Obrázek ověřeno -

Stránky jsou certifikovány spolecnosti idatabaze.cz

Naše Integrovaná střední škola technická, Mělník, příspěvková organizace zřízená Středočeským krajem,  poskytuje střední vzdělání  v souladu s platnými zákony bezplatně.

 

foto_vlada_2_1

 

V září 2018 oslavila škola již 68. výročí své existence. Za tuto poměrně dlouhou dobu prošla složitým vývojem a vychovala mnoho výborných absolventů jak učebních tak maturitních oborů. Také mnoho sportovců se učilo na naší škole, určitě je na místě připomenout olympijského medailisty Rudu Kraje, či cyklokrosaře Jirku Pospíšila. Jsem přesvědčený, že i v dalších letech naše škola bude produkovat spoustu technických odborníků a odbornic, které naše společnost tak nutně potřebuje.

Zajišťujeme nejen teoretickou a praktickou výuku v našem zařízení, ale dáváme našim žákům i možnost procházet praxí na pracovištích našich partnerských firem jako je např. Erwin Junker na Mělníku či Continetal v Brandýse nad Labem a dalších firem a společností. Samozřejmostí je zajištění stravování. Žákům, kterým činí potíže každodenní dojíždění, zajišťujeme i ubytování v  ubytovacím zařízení SPŠSt nedaleko naší školy, kde se pod dohledem kvalifikovaných vychovatelů mohou věnovat různým zájmovým a sportovním činnostem.

 Disponujeme sborem zkušených a odborně zdatných pedagogů, kteří se snaží maximální měrou přispívat k odbornému i morálnímu růstu našich žáků. Není naším cílem vzdělávat žáky, kteří nemají zájem o docházku do školy, nebo nemají chuť svému vzdělávání něco obětovat.

Produkujeme takové absolventy, kteří se budou ve svém oboru dobře orientovat, budou umět se rychle začlenit do pracovního procesu a budou schopni se pružně přizpůsobovat měnícím se podmínkám a požadavkům kladeným na ně v praxi. Naše škola se snaží všem absolventům základních škol po ukončení povinné školní docházky nabízet co nejširší možnost vzdělávání v různých oborech – od učebních oborů zakončených získáním výučního listu až po studijní obory zakončené maturitní zkouškou. V rámci možností limitovaných platnými zákony se snažíme pružně reagovat na měnící se situaci na trhu práce.

Spolupracujeme s Úřadem práce při uspokojování poptávky rodičů a jejich dětí po střední odborném nebo úplném středním odborném vzdělání.

Co nabízíme…                 

     bezplatné vzdělání na státní škole s dlouholetou tradicí v  uvedených oborech 

     zajištění všech částí vzdělávacího procesu v jediném areálu     

     stravování v areálu školy  

     zajistíme ubytování  pro žáky

     dobrou dosažnost z celého regionu  

     výuku odborného výcviku  od 2.ročníku na firmách

     výuku výpočetní techniky  

     kvalitní zázemí pro TV a sport

     možnost zapůjčení učebnic