Školní řád Čl. 1, Úvodní ustanovení  §1

Tento školní řád (dále ŠR) je závazným dokumentem pro všechny žáky, pedagogické a nepedagogické pracovníky Integrované střední školy technické Mělník, příspěvková organizace, K Učilišti 2566, 276 01


Tento školní řád vychází:

Ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Ze zákona č. 563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících

Ze zákona č. 106/1999 Sb. o poskytování informací

Ze zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů

Vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzděláváním

Vyhláška č. 177/2009 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou ve znění vyhlášky č.36/2014 Sb.

Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními potřebami.

Tento školní řád veřejně přístupným dokumentem

Účelem tohoto školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro výchov a vzdělání žáků Integrované střední školy technické Mělník, příspěvková organizace, K Učilišti 2566/ 276 01 

 

– Dodatek č. 1 ke školnímu řádu ISŠT Mělník – PDF

– Školní řád 2022 v plném znění – PDF