Naše škola je zapojena do projektu:

Modernizace odborného vzdělávání (MOV) – Projekt MOV rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost na trhu práce. Trvání projektu: 1.5.2017 – 30.4.2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 78 347 507,49 Kč

Zvýšení kvality vzdělávání

Učebny pohonů –  podrobně zde

– modernizace učeben

– vybudování nové obrobny

– zajištění bezbariérovosti školy

– zajištění kvalitního internetu

– zabezpečení modernizovaných prostor školy 

Získání dovedností v oblasti mechatronik a automatizace pro žáky střední odborných škol a učilišť – 

Informace o projektu další podrobnosti o projektu jsou

 zde: https://www.sst.cz/aktualne/msmt/211

– foto a informace z aktivit

– Praktické školení ve společnosti Erwin Junker GT a.s., závod 

Mělník dne 18.6.2012

ČVUT Praha – laboratoře dne 19.11.2012

Zvýšení úrovně dovedností dne 29.10.2013

Modernizace budov, zavedení moderních technologií a dalších inovací ve výuce v ISŠT Měník, příspěvková organizace

 

Zvýšení a rozvoj kompetencí pedagogů 

Integrované středí školy technické Mělník, 

příspěvková organizace

Zlepšení podmínek pro vzdělávání v 

ISŠT Mělník, příspěvková organizace

Modernizace škol zřizovaných

Středočeským krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií