K Učilišti 2566, 276 01 Mělník

ID DS: fsdxh7k

IČO: 00640930     DIČ: CZ00640930     IZO: 000640930

Sekretariát: 

Věra Pillerová – pillerova@isstechn.cz

Tel: 

315 627 267

315 627 234

Adresy pedagogických pracovníků najdete zde 

Vaše dotazy, názory a zprávy nám můžete posílat e-mailem na adresy: 

Ředitel školy:

Mgr. Vladimír Wasyliw

reditel@isstechn.cz , wasyliw@isstechn.cz

tel.:  720 967 202

Zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku:

Mgr. Gabriela Koudelková 

koudelkova@isstechn.cz

tel.: 720 053 127, 315 559 629

Zástupce ředitele pro odborný výcvik:

Josef Šulc

sulc.josef@isstechn.czelektrodilny@isstechn.cz

tel.: 774 191 984, 315 559 632

Vedoucí ekonomického oddělení

Ing. Šárka Bendová

bendova@isstechn.cz

tel.: 607 944 859

Vedoucí hospodářského úseku:

Jana Tiševa Soare

tiseva@isstechn.cz

tel.: 777 872 995

Koordinátor doplňkové činnosti:

Lenka Fantová

fantova@isstechn.cz

tel.: 602 460 178

Pověřenec školy pro ochranu osobních údajů:

Jaroslav Fišer 

fiser@isstechn.cz

tel.: 732 944 997

Výchovné a kariérové poradenství:

Mgr. et Mgr. Hana Anna Pavlíková

pavlikova@isstechn.cz

Preventista kriminality a drogových závislosti

Ing. Miloslav Čáp

cap@isstechn.cz