K Učilišti 2566, 276 01 Mělník

ID DS: fsdxh7k

IČO: 00640930     DIČ: CZ00640930     IZO: 000640930

Sekretariát: Věra Pillerová – pillerova@isstechn.cz

Tel: 315 559 606

Adresy pedagogických pracovníků najdete zde 

Vaše dotazy, názory a zprávy nám můžete posílat e-mailem na adresy: 

Ředitel školy:

Mgr. Vladimír Wasyliw – reditel@isstechn.cz , wasyliw@isstechn.cztel.:  720 967 202

Zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku:

Mgr. Gabriela Koudelková – koudelkova@isstechn.cz , tel.: 720 053 127, 315 559 629

Zástupce ředitele pro odborný výcvik:

Josef Šulc – sulc.josef@isstechn.czelektrodilny@isstechn.cz, tel.: 774 191 984, 315 559 632

Vedoucí ekonomického oddělení

Ing. Šárka Bendová – bendova@isstechn.cztel.: 607 944 859

Vedoucí hospodářského úseku:

Jana Tiševa Soare – tiseva@isstechn.cz, tel.: 777 872 995

Koordinátor doplňkové činnosti:

Lenka Fantová – fantova@isstechn.cztel.: 602 460 178

Pověřenec školy pro ochranu osobních údajů:

Jaroslav Fišer – fiser@isstechn.cztel.: 732 944 997

Výchovný poradce:

Mgr. Jakub Císař – cisar@isstechn.cztel.: 315 559 621

Preventista kriminality a drogových závislosti

Ing. Miloslav Čáp – cap@isstechn.cz

Kariérové poradenství

Mgr. et Mgr.Hana Anna Pavlíková – pavlikova@isstechn.cz

Emailová adresa pouze pro úřední korespondenci