Povinnost nosit ochranu dýchacích cest se nevztahuje na žáky a studenty při vzdělávání, kteří
sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni / tzn. i během DT/
Pro vstup do školy a pohyb po budově školy i nadále platí povinnost nosit ochranu dýchacích
cest.


Je zrušena povinnost testování ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2020/2021
k 30. červnu 2021.