Integrovaná střední škola technická Mělník, K Učilišti 2566
+420 315 627 234, +420 315 627 267
reditel@isstechn.cz , pillerova@isstechn.cz

Objednávka stravy

Informace k používání elektronického systému pro výdej stravy

Od nového školního roku zavádíme elektronickou formu objednávání a vydávání obědu. Tento způsob umožní žákům a jejich rodičům: Formulář pro objednání stravy je na konci stránky.

– Objednávat obědy prostřednictví on-line

– Odhlášení předem objednaný oběd on-line do 12:30 hod. předchozího dne

– On-line přístup k jídelníčku

– Aktuální přehled o odebraných jídlech i zůstatku na účtu

Pro výdej stravy bude žákům sloužit čip, který používají pro vstup do budovy školy. Čip obdrží prostřednictvím třídního učitele za vratnou zálohu 50,- Kč.

Před prvním objednávkou si žák čip zaregistruje. K tomu může využít počítač na chodbě školy vybavený čtečkou čipu, případně jakýkoli jiný počítač s tím, že bude muset opsat číslo čipu. V rámci registrace vyplní minimálně základní povinné údaje včetně přihlašovacího jména a hesla, který bude používat k přihlášení k objednávkovému systému.

Vyplněním přihlašovacího jména a hesla žák vstoupí do objednávkového systému na webových stránkách školy, ve které může objednat obědy, případně provést změny objednávky. Objednávka je přístupná do 12:30 hodin. předcházejícího pracovního dne, po té již není možné objednávku upravovat a objednaný oběd se považuje za odebraný.

Ve školní jídelně bude žákovi vydán oběd na základě přihlášené elektronickým čipem. Platba stravného probíhá předem, před objednáním daného oběda.

Může být proveden:

– V hotovosti v pokladně školy

– Bezhotovostně na účet školy č. 9231171/0100, variabilním symbolem je číslo čipu (mj. je vyražené na čipu)

V případě jakýchkoli nejasností se obracejte na sekretariát školy.