Škola je součástí SCH-Mělník centra Mělník

Škola je součástí SCH-Mělník centra Mělník

– Poskytuje kvalitní sportovní zázemí pro sportovní přípravu

– Více než 10 let spolupráce s házenkářskými kluby a ČSH

– Tělesnou výchovu učí kvalifikovaní trenéři házené – zaměřují se na všeobecnou sportovní přípravu

– Možnost využití i pro další sporty mimo házenou

– Přizpůsobuje rozvrh výuky tréninkovým potřebám

– Maturitní obor Ekonomika a podnikání je zaměčen na sportovní management – možnost uplatnění ve sportu i mimo aktivní kariéru

– Individuální přístup pedagogů v případě odůvodněné absence (soustředění, reprezentace apod.)

– Zajišťuje ubytování pro žáky ze vzdálenějších míst