Harmonogram školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku pro žáky – 01.09.2021

Předání učebnic, třídnické záležitosti – 02.09.2021

Zahájení pravidelné výuky dle rozvrhu – 06.09.2021

První pololetní školního roku 2021/2022 – 01.09.2021 – 31.01.2022

Vysvědčení se vydá – 31.01.2022 s tímto datem

Druhé pololetí školního roku 2021/2022 – 01.02. – 30.06.2022

Vysvědčení se vydá – 30.06.2022 s tímto datem

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny – 27.10 – 29.10.2021

Vánoční prázdniny – 23.12.2021 – 02.01.2022

Pololetní prázdniny – 04.02.2022

Jarní prázdniny – 07.02 – 13.02.2022

Velikonoční prázdniny – 14.04.2022

Hlavní prázdniny – 01.07. – 31.08.2022

Plán pedagogické rady + třídní schůzky

Pedagogická rada – 31.08.21 – od 10:00

Pedagogická rada I. čtvrtletí – 18.11.2021 – od 13:30

Rodičovské schůzky – 18.11.2021 – od 16:00

Klasifikační pedagogická rada I. pololetí – 27.01.2022 – od 14:15

Pedagogická rada III. čtvrtletí – 28.04.2022 – od 13:30

Závěrečná klasifikační porada pro mat. ročníky – 28.04.2022

Rodičovské schůzky – 28.04.2022 – od 16:00

Závěrečná klasifikační porada pro učební obory – 02.06.2022

Závěrečná klasifikační porada II. pololetí – 23.06.2022 – od 13:00