Kód oboru: 66-52-H/01

Délka přípravy: 3 roky

 
Absolvent oboru získá široké znalosti oboru administrativy s profilací na oblast marketingu.
 
  • praxe v oboru
  • základy účetnictví
  • zkušenosti získané ve fiktivní firmě
  • umění odborného kreslení, písma a počítačové grafiky
  • zbožíznalství
  • písemná a elektronická komunikace
  • profesní komunikace a psychologie
  • aranžování
  • dějiny umění