Soutěžící jsou:

1) CENRIA TRAVEL, s.r.o. – ukázka v JPG

2) KLANT – Sportclub, s.r.o. – ukázka v JPG

3) YRESUMY, s.r.o. – ukázka v JPG

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfbu5pbuHyZNwBKi74ISdSGZDZMbqu9lKQgEifkf4ctyK9ig/viewform

Prosím o výběr nejlepšího tematického letáku školních fiktivních firem Integrované střední školy technické Mělník, p.o..

Termín ukončení ankety je 31.3.2022.

Anketu mohou hodnotit všichni učitelé a žáci ISŠT.

Vaše komentáře přispívající ke zlepšení práce žáků ve fiktivní firmě, přivítáme na e-mailové adrese vlkova@isstechn.cz.

Leták byl tvořen dle zadaných podmínek:

 • leták musí být originální (nesmí být použit některý z minulých let, i když se předmět Vaší činnosti nezměnil)
 • obsahem letáku bude tematická nabídka (Velikonoce nebo 1. máj)
 • leták musí vytvořit studenti působící ve firmě
 • leták bude mít velikost 1x A4

Předmět hodnocení:

 • dodržení rozsahu, tematického obsahu a forma letáku
 • zahrnutí loga a firemního sloganu
 • originalita
 • grafické a obsahové zpracování
 • zajímavost nabídky
 • přehlednost
 • celkový dojem
 • gramatická a stylistická správnost