Zahájení školního roku pro žáky – 01.09.2022

Předání učebnic, třídnické záležitosti – 02.09.2022

Zahájení pravidelné výuky dle rozvrhu – 05.09.2022

První pololetní školního roku 2021/2022 – 01.09.2022 – 31.01.2023

Vysvědčení se vydá – 31.01.2023 s tímto datem

Druhé pololetí školního roku 2022/2023 – 01.02. – 30.06.2023

Vysvědčení se vydá – 30.06.2023 s tímto datem

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny – 26.10 – 27.10.2022

Vánoční prázdniny – 23.12.2022 – 2.1.2023

Pololetní prázdniny – 3.2.2023

Jarní prázdniny – 13.2 – 19.2.2023

Velikonoční prázdniny – 6.4.2023

Hlavní prázdniny – 1.7. – 1.9.2023

Plán pedagogické rady + třídní schůzky

Pedagogická rada – 31.08.2022 – od 10:00

Pedagogická rada I. čtvrtletí – 24.11.2022 

Rodičovské schůzky – 24.11.2022 – od 16:00

Klasifikační pedagogická rada I. pololetí – 26.01.2023

Pedagogická rada III. čtvrtletí – 27.04.2023 – od 16:00

Závěrečná klasifikační porada pro mat. ročníky – 27.04.2023

Rodičovské schůzky – 27.04.2023 – od 16:00

Závěrečná klasifikační porada pro učební obory – 01.06.2023

Závěrečná klasifikační porada II. pololetí – 26.06.2023

 

DOD – Den otevřených dveří

26.11.2022 – sobota 9.00 – 14:00

10.1.2023 – úterý 14:00 – 18:00

28.1.2023 – sobota – 9:00 až 14:00

Souvislé praxe

4.ME – 5.9.2022-16.9.2022 / 12.9.2022- 23.9.2022

1.PO+1.PE+1.PT – 20.3.2023-31.3.2023

2.EP – 17.4.2023-28.4.2023

3.ME+3.EP – 15.5.2023-26.5.2023

Harmonogram MZ a ZUZ 2022/2023

MZ – maturitní zkouška

V jarním zkušebním období se MZ koná – duben až červen 2023

Písemná slohová MZ z ČJ – 04.04.2023 – 12:00

Písemná slohová MZ z AJ – 05.04.2023 – 12:00

Písemná praktická MZ z OP – 26.04.2023 – 8:00

Praktická MZ – 10.5.2023 – 11.5.2023 – 7:15

Ústní MZ – 16.05.2023 – 31.05.2023

ZUZ – Závěrečná učňovská zkouška

Písemná závěrečná učňovská zkouška – 05.06.2023 – 8:00

Praktická závěrečná učňovská zkouška – 07.06.2023 – 08.06.2023 – 7:15

Ústní závěrečná učňovská zkouška – 13.06.2023 – 14.06.2023 – 15.06.2023 – 8:00