Zápisový lístek  je nutné odevzdat do 15.5.2019 (včetně) na sekretariátu školy nebo zaslat doporučeně poštou.