Integrovaná střední škola technická Mělník, K Učilišti 2566
+420 315 627 234, +420 315 627 267
reditel@isstechn.cz , pillerova@isstechn.cz

Výsledky 1.kola přijímacího řízení (tříleté učební obory)

Výsledky 1.kola přijímacího řízení (tříleté učební obory) jsou vyvěšeny na dveřích hlavního vchodu do školy.

Zápisový lístek je nutné odevzdat do 9.5.2019 (včetně) na sekretariátu školy nebo zaslat doporučeně poštou.