Integrovaná střední škola technická Mělník, K Učilišti 2566
+420 315 627 234, +420 315 627 267
reditel@isstechn.cz , pillerova@isstechn.cz

Harmonogram školního roku 2018/2019

DOD/Den otevřeních dveří

10.11.2018

15.1.2019

Zahájení školního roku pro žáky

 03.9.2018

Předání učebnic, třídnické záležitosti

 10.09.2018

Zahájení pravidelné výuky dle rozvrhu

 10.09.2018

První pololetní školního roku 2018/2019

 03.09. – 31.1.2019

Vysvědčení se vydá

 31.1.2019 s tímto datem

Druhé pololetní školního roku 2018/2019

 1.2. – 28.6.2019

Vysvědčení se vydá

 28.6.2019 s tímto datem

Plán pedagogické rady + třídní schůzky

30.8.2018

Pedagogická rada

22.11.2018

Pedagogická rada 1. čtvrtletí

22.11.2018

Rodičovské schůzky – od 16:00

24.01.2019

Klasifikační pedagogická rada I. pololetí

25.04.2019

Pedagogická rada III. čtvrtletí

25.04.2019

Závěrečná klasifikační porada pro maturitní ročníky

25.04.2019

Rodičovské schůzky 16:00

06.06.2019

Závěrečná klasifikační porada pro učební obory

25.06.2019

Závěrečná klasifikační porada II. pololetí

Termíny prázdnin

Podzimní prázdniny

29.10. – 30.10.2018

Vánoční prázdniny

22.12. – 2.1.2019

Pololetní prázdniny

01.02.2019

Jarní prázdniny

25.2. – 3.3.2019

Velikonoční prázdniny

18.04.2019

Hlavní prázdniny

29.6. – 1.9.2019

Harmonogram MZ a ZUZ 2018/2019

MZ/maturitní zkouška

V jarním zkušebním období se MZ konají

 2.5. – 10.6.2019

Písemná slohová MZ z ČJ

10. – 11..4.2019

Písemná praktická MZ z OV

24.04.2019

Praktická MZ

X

ZUZ/závěrečná učňovská zkouška

Písemná závěrečná učňovská zkouška

7.6.2019

Praktická závěrečná učňovská zkouška

10.6. – 11.6.2019

Ústní závěrečná učňovská zkouška

17.6. – 21.6.2019